Info
Mediateca.GO "Ugo Casiraghi"
goriška pokrajinska mediateka

Ulica G. Bombi, 7
34170 - Gorica

Tel +39 0481 534604
fax +39 0481 539535
info@mediateca.go.it

Študijska soba
od ponedeljka do petka
od 10-19


Izposoja
od ponedeljka do petka
od 15-19

 
 
PRAVILNIK MEDIATECA.GO "UGO CASIRAGHI"

Vpis v mediateko, ki daje pravico do uporabe nudenih storitev, je brezplačen.
Vpisna izkaznica je na imetnikovo ime in osebna, torej ne sme biti dana na voljo tretjim osebam.
Za vpis je potrebno izpolniti in podpisati vpisni obrazec ter predložiti veljavno osebno izkaznico. Vpisani mora obvestiti mediateko o morebitnih spremembah naslova oz. telefonske številke.
Vpis je odprt vsem, za mlajše od šestnajstih let je potreben podpis staršev ali skrbnika.

UPORABA KNJIG IN REVIJ
Knjige in revije, ki še izhajajo, so na razpolago v prostorih Mediateke. Knjige so na vpogled v prostem pristopu na policah. Bralci jih morajo po uporabi položiti na vozičke za vračilo.

UPORABA AUDIOVIZUALNEGA MATERIALA
Uporabniki si lahko ogledajo audiovizualni material na za to določenih mestih v mediateki. Uporabo materiala je mogoče rezervirati.

FOTOKOPIRANJE
Knjige in revije se lahko fotokopirajo na za to določenih self-service mestih v mediateki, skladno z italijanskimi zakoni in evropskimi direktivami o avtorskih pravicah. Vezanih revij, redkih knjig iz skladišča in poškodovanih knjig ni mogoče fotokopirati. Mediateka ne odgovarja v slučaju morebitnih kršitev veljavnih zakonov s strani uporabnikov.

IZPOSOJA AUDIOVIZUALNEGA MATERIALA
Mediateka deluje v skladu z deželnim informativnim sistemom za audiovizualni material. Zaradi tega vpis v mediateko pomeni istočasno vpis v sistem izposoje audiovizualnega materiala, ki ga upravlja SIRAV, kar omogoča uporabniku iskanje in izposojo audiovizualnega materiala iz vseh mediatek na pokrajinski ravni v Furlaniji Julijski krajini.
Vsak uporabnik si lahko izposodi do dve audiovizualni deli za največ sedem koledarskih dni, vključno s prazniki. Izposoja se lahko podaljša za dodatne tri dni po predhodnem dovoljenju mediateke.
Material si lahko izposojajo le uporabniki, starejši od 16 let. Za mladoletnike (od 16 do 18) let je potrebno dovoljenje staršev oz. skrbnika.
Audiovizualno delo je mogoče rezervirati. Delo bo ostalo na razpolago do tri dni po vračilu in obvestilu po elektronski pošti. Način sporočanja: osebno, po elektronski pošti ali po telefonu.
Omejitve pri podaljševanje roka izposoje: izključeni so dokumenti, ki so na vpogled, in rezervirana dela.
Material, ki je izvzet iz izposoje, si uporabniki lahko ogledajo na video-mestih v Mediateki.
Kdor si izposodi material, prevzame odgovornost za pravilno uporabo slednjega, v skladu z zakoni o avtorskih pravicah.
Uporabnik mora vrniti material v dobrem stanju oz. istem stanju, kot ga je prejel. Morebitne okvare oz. slabo delovanje je treba takoj javiti, da se material čimprej popravi. Če uporabnik pokvari uporabljeni audiovizualni material, mora povrniti mediateki stroške za ponovni nakup pokvarjenega materiala.
Katalog audiovizualnega materiala v lasti mediateke je na vpogled na računalnikih, ki so na razpolago uporabnikom, pa tudi na papirnatih katalogih v Mediateki in na spletni strani www.mediateca.go.it .

IZPOSOJA KNJIG
Člani mediateke si lahko izposodijo knjige, ki so za to na voljo, do tri knjige za največ 30 dni. Na prošnjo uporabnika in po dovoljenju mediateke se rok izposoje lahko podaljša samo enkrat, za največ 15 dni. Način sporočanja: osebno, po elektronski pošti ali po telefonu.
Omejitve pri podaljševanje roka izposoje: izključeni so dokumenti, ki so na vpogled, in rezervirana dela.
Mogoče je rezervirati izposojeno knjigo. Delo bo ostalo na razpolago do tri dni po vračilu in obvestilu po elektronski pošti.
Iz izposoje so izvzeti: revije, knjige, izšle pred letom 1970, material iz arhivskih skladov, redke oz. poškodovane knjige, enciklopedije, zgodovine filma, priročniki, slovarji, letopisi in katalogi.
Material si lahko izposojajo le uporabniki, starejši od 16 let. Za mladoletnike (od 16 do 18) let je potrebno dovoljenje staršev oz. skrbnika.
Kdor si izposodi material, prevzame odgovornost za pravilno uporabo slednjega, v skladu z zakoni o avtorskih pravicah.
Če uporabnik pokvari uporabljeni audiovizualni material, mora povrniti mediateki stroške za ponovni nakup pokvarjenega materiala. Za dokumente, ki niso več v prodaji, mora uporabnik povrniti strošek glede na ceno/tržno vrednost pokvarjenega materiala. Slednji ostane last knjižnice.
Katalog revij in knjig v lasti mediateke je na vpogled na spletni strani www.mediateca.go.it .

ZAMUDE Z VRAČILOM KNJIG IN AUDIOVIZUALNEGA MATERIALA
Za vsak dan zamude z vračilom knjig in audiovizualnega materiala bo uporabniku onemogočena izposoja za enako število dni. Na primer: če uporabnik zamuja z vračilom izposojenega materiala za sedem dni, si ne bo mogel izposoditi drugega materiala pred iztekom sedmih dni.
Uporabnik, ki ne vrne izposojenega materiala v predvidenem roku, bo obveščen preko elektronske pošte oz. telefona v roku treh dni.
V slučaju zamude, ki traja dlje kot dva meseca, bodo o uporabnikovem vedenju obveščene vse mediateke v Furlaniji Julijski krajini.

REFERENCE
Osebje mediateke je na razpolago uporabnikom za svetovanje, informacije in usmerjanje (reference). Pomoč pri iskanju je nudena v trenutku povpraševanja, razen v posebnih slučajih.

INTERNET TERMINALI
Mediateka.GO nudi polnoletnim članom brazplačen dostop do interneta, ki je na razpolago na multimedialnih točkah. Za uporabo informatičnih storitev uporabnik potrebuje identifikacijsko šifro, ki mu jo nudi Mediateka, in geslo, ki ga sam izbere ob vpisu.
Mediateka razpolaga s sistemom wi-fi, uporabnik lahko torej uporablja internet tudi iz lastnega prenosnega računalnika z identifikacijsko šifro in lastnim geslom. Podatki o uporabi interneta s strani uporabnikov bodo v skladu z zakonom shranjeni na serverju mediateke in bodo na razpolago sodnih oblasti. Na računalnikih, ki so na razpolago uporabnikom, ni dovoljeno vnašati podatkov in programov ter spreminjati, odstraniti ali poškodovati aplikacije in konfiguracije programske oz. strojne opreme. Prenašanje podatkov na lastne podlage (CD-rom, prenosni hard-disk ali USB-ključi) je dovoljeno.
Vsak uporabnik lahko uporablja internet terminale mediateke za največ 30 minut na dan.

DONACIJE
Sprejemamo donacije posameznih dokumentov oz. celih zbirk, v papirnati ali multimedialni obliki. V slučaju donacije materiala, ki je že prisoten v Mediateki, uprava lahko odloči, da zavrne ali le deloma sprejme donacijo.