Info
Mediateca.GO "Ugo Casiraghi"
goriška pokrajinska mediateka

Ulica G. Bombi, 7
34170 - Gorica

Tel +39 0481 534604
fax +39 0481 539535
info@mediateca.go.it

Študijska soba
od ponedeljka do petka
od 10-19


Izposoja
od ponedeljka do petka
od 15-19

 
 

Že vrsto let smo prisotni v mediatekah Furlanije Julijske krajine, to je v centrih za širjenje filmske kulture, ki upravljajo specializirane knjižnice za avdiovizualne medije, organizirajo filmske festivale in nudijo izposojo DVD-jev ter knjig. To so: Mediateca Cinemazero v Pordenonu, Cappella Underground v Trstu, Centro Espressioni Cinematografiche (Mediateca “Mario Quargnolo”) v Vidmu.

V Gorici je do pred nekaj leti manjkala podobna pobuda za ljubitelje avdiovizualnih medijev. Ta vrzel se je končno zapolnila januarja 2007, ko je nastalo združenje Palazzo del Cinema - Hiša filma. Dokončen zagon za ustanovitev mediateke pa je dala odobritev deželnega zakona štev. 21 z dne 6. novembra 2006, ki predpisuje ukrepe za promocijo in valoriziranje filmske kulture v Furlaniji Julijski krajini. 7. člen deželnega zakona določa ustanovitev mreže javnih mediatek za ohranjevanje, digitalizacijo in katalogiziranje filmske kulturne dediščine, pa tudi za dostop do avdiovizualnih dokumentov.

Združenje Palazzo del Cinema - Hiša filma upravlja goriško pokrajinsko mediateko Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”. Ustanovni člani so: Pokrajina Gorica, Združenje Kinoatelje, Univerza v Vidmu (Dams Cinema Gorica), Transmedia SpA in Kulturno društvo Sergio Amidei.


Sodelovanje med člani zagotavlja dobro koordiniranje filmskih dejavnosti, ki se izvajajo v Hiši filma na Travniku v Gorici, kjer imata svoj sedež tudi Kinoatelje in DAMS Cinema. V Hiši filma so tudi kinodvorane Kinemaxa, kjer se vsako leto predvajajo filmi v sklopu mednarodne nagrade “Premio Internazionale Sergio Amidei”.

Mediateka predstavlja torej oporno točko na avdiovizualnem področju ne samo za Goriško, ampak tudi za bližnjo Slovenijo. Uporaba italijanščine in slovenščine v vseh sporočilih kaže na željo Mediateke, da bi dosegli uporabnike tudi v bližnjem slovenskem območju.

Na začetku leta 2009 je upravni odbor Hiše filma odločil, da bo mediateka poimenovana po filmskem kritiku Ugu Casiraghiju, ki je umrl v Gorici 7. januarja 2006. Nov naziv mediateke je torej Mediateca.GO “Ugo Casiraghi” mediateca provinciale di Gorizia - goriška pokrajinska mediateka.

Casiraghi je preživel zadnja leta svojega življenja v Gorici, skupaj z ljubljeno družico Licio, v hiši na Travniku. Z veliko občutljivostjo je Casiraghijeva dedinja, dr. Margherita Verzegnassi, podarila njegovo knjižnico in arhiv goriški državni knjižnici Biblioteca Statale Isontina. Po dogovoru med goriško knjižnico in združenjem Palazzo del Cinema-Hiša filma ter po odobritvi Ministrstva za kulturne dobrine in dejavnosti je bil odrejen prenos filmskega fonda Ugo Casiraghi v mediateko. Na tak način je mediateka bila priznana kot center za filmske študije, ki lahko izvaja vse potrebne postopke za ohranjevanje, digitalizacijo, katalogiziranje in valorizacijo fonda Casiraghi. Med leti 2007-2009 je mediateka zagotovila uporabnikom vrsto storitev: povečanje zbirk knjig, periodike in DVD-jev; vpogled v avdiovizualne medije na štirih za to določenih mestih; reference za uporabnike; predstavitve kjnig in srečanja z avtorji.